Tuần lễ siêu khuyến mãi mừng khai trương đường bay

Chương trình: “Tuần lễ siêu khuyến mãi mừng khai trương đường bay”

Chặng bay TP. HCM – Phú Quốc – TP. HCM

     –    Khởi hành trong giai đoạn từ 26/1/2015 – 31/1/2015
    –    Giá vé: 680.000đ/lượt (đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí), xuất vé tại phòng vé VASCO hoặc tại quầy giao dịch sân bay.

Chặng bay Rạch Giá – Phú Quốc – Rạch Giá

     –    Khởi hành trong giai đoạn từ 26/1/2015 – 31/1/2015
    –    Giá vé: 515.000đ/lượt (đã bao gồm Thuế, phí, lệ phí), xuất vé tại phòng vé VASCO hoặc tại quầy giao dịch sân bay.